Zájmové kroužky

Angličtina hrou - vyučuje S. Kotvanová (pondělí a čtvrtek 12:20 - 14:45 podle ročníku - od 10. září)

                              1. hodina je placena žáky, 2. hodina je dotována obcí

Informatika - vyučuje pan Bc. Michal Zölfl (pondělí 10:45 - 11:40 - od 3. září)

Mladí hasiči - pod vedením Mgr. E. Groulíkové, V. Cupala, M. Jůzy a J. Šnajdra (pondělí 17:00 - 18:00)

Myslivecký kroužek - pod vedením sl. Kariny Girčákové (pátek)

Náboženství - vyučuje pan Mgr. Karel Dvořák (pátek 13:15)

Rybářský kroužek - pod vedením pana J. Neumana (den bude upřesněn)

Sborový zpěv - vyučuje paní učitelka Mgr. Martina Mrkvičková (středa 7:30 - od 26. září)

Sportovní hry - florbal - pod vedením paní vychovatelky Hany Kopecké (středa 13:30 - od 26. září)