Rozvrh hodin pro školní rok 2018/2019

Rozvrh hodin je pozměněn po dobu trvání plaveckého výcviku.

Kliknutím na šipky zastavíte automatické přepínání rozvrhu jednotlivých tříd.

Vysvětlivky

 • ČJ = Český jazyk
 • M = Matematika
 • AJ = Anglický jazyk
 • PRV = Prvouka
 • HV = Hudební výchova
 • TV = Tělesná výchova
 • PČ = Pracovní činnosti
 • VV = Výtvarná výchova
 • VL = Vlastivěda
 • PŘ = Přírodověda
 • INF = Informatika