Organizace školy

Organizace školy

Škola je malotřídní školou rodinného typu s 5 postupnými ročníky a jedním oddělením školní družiny (kapacita 30 žáků). 1. ročník je samostatný, ostatní jsou spojovány podle počtu žáků.

V letošním školním roce 2018/2019 je samostatný i 2. a 4. ročník, spojeny jsou 3. a 5. ročník.
Spojování ročníků probíhá na škole již několik let, máme s ním mnoho zkušeností. Při malém počtu žáků 
v ročníku se můžeme dětem věnovat individuálně, zohledňovat jejich specifické vzdělávací potřeby.

Žákům nabízíme příjemné prostředí malé školy, velké učebny s odpočinkovým a hracím koutkem, interaktivními tabulemi, počítačovou učebnu vybavenou 16 počítači (přístup do počítačové učebny
a na internet i v odpoledních hodinách), velkou nabídku akcí pro děti i rodiče.

V budově školy jsou čtyři učebny, počítačová učebna, školní družina, sborovna. Každý den máme možnost využívat velkou sportovní halu a krásný sportovní areál.

Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu.

Cizím vyučovacím jazykem je angličtina.


Budova školy

Historická budova školy je postupně rekonstruována. V letošním roce proběhla výměna oken v celé budově, výmalba. Máme nové zářivky, toalety, chodník, schodiště a plot před školou. Při hodinách tělesné výchovy využíváme sportovní halu obecního úřadu (průchod je přímo ze školy), krásný sportovní areál a dětské hřiště.


Školní družina

Ve škole je zřízeno jedno oddělení školní družiny s kapacitou 30 žáků. Děti mají k dispozici dvě nově vybavené místnosti, využívají počítače, sportovní halu, dětské hřiště i sportovní areál.

Telefon do školní družiny: 736 715 808


Školní jídelna

Je umístěna v budově Mateřské školy v Osíku. Děti přecházejí pod dozorem pedagogů. Kuchyně je společná s MŠ.