Certifikáty a projekty

Jsme nositelem certifikátu "Rodiče vítáni"

Naše škola splňuje kritéria značky Rodiče vítáni a získala její certifikát za spolupráci
s rodiči. Spolupráce s rodinou a výchova dětí je samozřejmou součástí práce školy.
Při vzájemné spolupráci je třeba v maximální míře respektovat lidskou důstojnost.

Základní škola Osík se stala součástí realizace projektu
s názvem "Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl".

Úspěšným žadatelem a současně příjemcem projektu, který byl zahájen dne 1. ledna 2016 a byl ukončen 31. prosince 2017 je Město Litomyšl. Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, podpořen je podpořen 85% z Evropského sociálního fondu, 10% ze státního rozpočtu a 5% z rozpočtu města.

Škola je zapojena do projektu "Cestou vzájemného porozumění ve vzdělávání na území ORP Litomyšl".

Z tohoto projektu jsou na naší škole financováni 2 školní asistenti.