Certifikáty a projekty

Jsme nositelem certifikátu "Rodiče vítáni"

Naše škola splňuje kritéria značky Rodiče vítáni a získala její certifikát za spolupráci
s rodiči. Spolupráce s rodinou a výchova dětí je samozřejmou součástí práce školy.
Při vzájemné spolupráci je třeba v maximální míře respektovat lidskou důstojnost.

Základní škola Osík se stala součástí realizace projektu
s názvem "Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl".

Úspěšným žadatelem a současně příjemcem projektu, který byl zahájen dne 1. ledna 2016 a byl ukončen 31. prosince 2017 je Město Litomyšl. Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, podpořen je podpořen 85% z Evropského sociálního fondu, 10% ze státního rozpočtu a 5% z rozpočtu města.

Škola je zapojena do projektu "Cestou vzájemného porozumění ve vzdělávání na území ORP Litomyšl".

Z tohoto projektu jsou na naší škole financováni 2 školní asistenti.

Základní škola Osík čerpá od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci
OP VVV Šablony II.


Název projektu:                      PERSONÁLNÍ PODPORA - ZŠ OSÍK

Registrační číslo projektu:    CZ.02.3.x/0.0/0.0/18_063/0010767 

Výše podpory:                        563 566,00 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Z těchto finančních prostředků budou hrazeny aktivity:

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP - inkluze

Školní asistent - personální podpora ZŠ

Zapojení odborníka z praxe do výuky ZŠ 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Projektový den ve škole

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP - čtenářská gramotnost